Professional

Waiting

Bekvämt och med stor respekt för individen.

Upptäck

Väntar gör vi i stor utsträckning i miljöer som också fyller mer aktiva funktioner. Baren, hotellobbyn eller kontorets reception behöver fungera för såväl väntan som socialt umgänge eller informella möten. Därför är segmentet Waiting till viss del nära besläktat med både Dining och Lounging.

Rena väntrum förekommer främst i vårdmiljöer och kan där vara av vitt skilda slag. Anledningarna till att man är där, och sinnesstämningen hos den som väntar är också olika. Gemensamt är att den som väntar ofta är ensam eller med bara en enstaka person i sällskap. Tryggheten är viktig, liksom möjligheten att sitta på ett sätt så att man inte tvingas interagera med någon annan om man inte vill eller bör undvika av andra medicinska skäl.

"Väntar gör vi i stor utsträckning i miljöer som också fyller mer aktiva funktioner."