Konkret cirkulariet i Hyllie

Hållbart byggande, av såväl hus som möbler, kräver att vi ständigt vänder på nya stenar. I Hyllie Terrass i Malmö har vi tillsammans med Skanska och möbelformgivare Louise Hederström inlett ett innovativt samarbete där möbler till byggnadens atrium skapas av byggspill.

Idén till projektet föddes hos formgivare Louise Hederström och Linus Davidsson på Swedese. Deras samtal om möbelbranschen och hur man skulle kunna arbeta mer med spill och återvunna material ledde till att de hittade Skanskas Hyllie Terrass i Malmö, ett kontorshus med ambitionen att vara klimatneutralt i stort och smått. Åsa Johansson, projektutvecklare på Skanska blev omedelbart intresserad.

Louise är en framstående möbeldesigner som länge har använt återbrukade material i sin design. Hon är mån om designhöjd, som också har ett funktionellt värde för människan. Därför är hon helt rätt formgivare för det här projektet, utvecklar Linus.

Linus Davidsson berättar att materialet som Louise Hederström haft till sitt förfogande består av plywood och träreglar från bygget, men också spill från produktionen hos Swedese och flera andra företag i branschen.

- Ofta möter vi hållbarhet i form av siffror, påpekar Åsa Johansson, Skanska. För den som kommer att vistas i Hyllie Terrass är hållbarhet konkret, du kan sitta i atriet och se hur en återbrukad träregel använts igen. Det talar till det mänskliga och inte bara det intellektuella.

Resultatet av samarbetet är en helt unik möbelgrupp med bord och pallar tillverkade av enbart spillmaterial.