Experimentlust med gedigen materialkännedom

Tillverkningen av våra möbler sker i våra egna fabriker i Småland, precis som när vi startade för över 75 år sedan.

Det finns moment i tillverkningsprocessen av t ex Lamino som kräver samma grad av hantverksskicklighet idag som på 50-talet. Annat sker med moderna tekniker som ger oss helt nya möjligheter att förverkliga spännande idéer.

Många som besöker våra fabriker slås av hantverket som ligger bakom varje unik produkt som lämnar våra fabriker. Precisionen och handpåläggningen i tillverkningen gör att vi kan producera möbler och designobjekt som annars hade varit omöjligt.

Vår ena fabrik ligger i Vaggeryd, i anslutning till vårt huvudkontor, den andra i Äng utanför Nässjö. Här växer våra möbler fram, i nära samarbete mellan produktutveckling och produktion. Med full kontroll på hela tillverkningskedjan – från prototypverkstaden som omvandlar formgivarens idé och designskiss till en producerbar produkt, till varje moment i produktionen – kan vi ta oss an även avancerade utmaningar.

Det nära samarbetet mellan produktutveckling och produktion gör också att vi har stora möjligheter att vara lyhörda och specialanpassa våra produkter för särskilda miljöer och behov.