Sofistikerad enkelhet från Småland

Vi skapar möbler och designobjekt som berör och tillför funktion och skönhet i människors vardag. Produkter för kroppen, sinnena och livet.

Det vi utvecklar och producerar är ämnat att fungera i många olika sammanhang, och det är först i mötet med användaren, och i miljön där den placeras, som en produkt verkligen får liv och slutgiltig form.

Med kunskap om färgernas, materialens och designens förmåga att bidra till välmående, skapar vi såväl sinnliga som funktionella upplevelser. Alltid med mänskliga behov av estetik, ergonomi och funktion som utgångspunkt. Vi tror att helheten är större än det enskilda objektet och ser oss själva och våra produkter som delar av ett större sammanhang.

Swedeses produkter ska utstråla samma personlighet som varumärket. På så sätt får också varje produkt vi sätter vårt namn på en roll i en större helhet.