Om Swedese

Swedese Möbler AB är ett klassiskt svenskt möbelföretag med stark förankring i både hem och i offentlig miljö.

Upptäck

Swedeses idé är densamma idag som för sjuttio år sedan: Att skapa vackra möbler för framtiden med avstamp i en modern skandinavisk tradition. Tillsammans med framåtblickande formgivare som delar den tidlösa idén om den arkitektoniska helheten.

Företaget grundades 1945 av bröderna Yngve och Jerker Ekström samt Bertil Sjöqvist med namnet ESE efter de tre grundarna. Bröderna Ekström ägde och drev företaget Swedese fram till början av 1970-talet.

Swedese har därefter haft fyra ägare. Nuvarande ägare är Anna Johansson och Julio Patino. Huvudkontoret är beläget i Vaggeryd i Småland där huvudkontoret och en av de två fabrikerna ligger. Den andra fabriken finns i Äng utanför Nässjö.

I våra fabriker i Småland producerar vi såväl klassiker formgivna av Yngve Ekström som nytillkomna skapelser av samtida formgivare. Yngves Lamino från 1956 är vår mest kända och sålda möbel. Genom åren har den fått sällskap av en rad nyare produkter som blivit älskade klassiker i hem och offentliga miljöer runtom i världen.

Vår historia

"Vi sätter igång och ser hur det går"

Idag vet vi hur det gick. 1945 var Yngve Ekström, hans bror Jerker och deras vän Bertil Sjöqvist inte lika säkra. Bara i Vaggeryd fanns det under 1950-talet 16 företag i möbelindustrin, som tillsammans sysselsatte drygt hälften av den arbetsföra befolkningen. Idag finns bara ett av dem kvar.
Vår historia
"Vi sätter igång och ser hur det går"

Vår designfilosofi

Sofistikerad enkelhet från Småland

Vi skapar möbler och designobjekt som berör och tillför funktion och skönhet i människors vardag. Produkter för kroppen, sinnena och livet. Det vi utvecklar och producerar är ämnat att fungera i många olika sammanhang, och det är först i mötet med användaren, och i miljön där den placeras, som en produkt verkligen får liv och slutgiltig form.
Vår designfilosofi
Sofistikerad enkelhet från Småland

Vårt varumärke

A distinctive line

Swedese har en personlighet som genomsyrar allt vi gör - från besluten vi fattar och möblerna vi tillverkar till sättet vi bemöter varandra och dem vi träffar. Vi har ett starkt arv att föra vidare, samtidigt som vi hela tiden också speglar vår samtid. Genom att följa vår egen linje fortsätter vi att utvecklas – som varumärke, som människor och som möbelskapare.
Vårt varumärke
A distinctive line

Vår produktion

Experimentlust med gedigen materialkännedom

Tillverkningen av våra möbler sker i våra egna fabriker i Småland, precis som när vi startade för över 75 år sedan. Det finns moment i tillverkningsprocessen av t ex Lamino som kräver samma grad av hantverksskicklighet idag som på 50-talet. Annat sker med moderna tekniker som ger oss helt nya möjligheter att förverkliga spännande idéer.
Vår produktion
Experimentlust med gedigen materialkännedom

Vårt hållbarhetsarbete

Det ligger i vår natur

Det fanns en tid då hållbarhet helt enkelt kallades kvalitet. En tid präglad av stolthet: över yrkesskickligheten, hantverket, linjerna och materialen. När Swedese grundades var kvaliteten det övergripande ledordet. Möblerna skulle inte bara vara vackra nog att älskas en livstid utan kunna gå i arv från en generation till en annan.
Hållbarhet
Det ligger i vår natur